Väntan på

Vaknar till ny dag igen
och börjar vänta igen
På vad mer än det
vi alla väntar på är
oklart igen
En dag skulle det riktiga livet
börja
Så fort man väntat ut det här som är
På så vis kan ett liv gå
I väntan

På något

Publicerad av Thomas R Halvarsson

Frilansskribent. Bor i Borlänge.Kontakt: thomas.halvarsson@gmail.com